פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות
פרסומים ופעילויות מבית מנו
לחץ כאן


חדר כושר למנהל ובעל תפקיד
לחץ כאן


תזכורן מנו"ף
שירות תזכורות חודשיות למנהלים ומנהלות ישירות אליכם לוואטסאפ לפרטים לחצו כאן


עלון וירטואלי ילקוט המורה מספר 57


תוכנית הכשרת מנהלות


אופק חדש - מכללה ירושלים


חוזר לבעלויות תשע"ו / 6 מינוי מנהלים בחטיבה העליונה


חוזר מנכ"ל תשע"ז


לוח גנאט התשע


מורכבות חדשה למנהלים ולסגנים ראשונים.
שינויים בקביעת רמות המורכבות של בתי הספר. מידע אודות ההסכם,וכן מידע אישי מפורט (לאחר הזדהות) מפורסם בדף בפורטל עובדי הוראה


דמויות מופת חמ"ד לשנת תשע"ז


פורטל שו"ת


מינוי מנהלים- נוהל
נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים.


תנאי שימוש באתר

החומר הנמצא באתר נועד אך ורק לשימוש פרטי ואישי ובשום תנאי לא למטרות מסחריות ואחרות. מכאן שאין להעתיק, לפרסם את החומר במלואו או בחלקו ואף לא בשינוי כל שהוא, ולא להציגו בהרצאות, קורסים או למסור לצד ג' ללא קבלת אישור בכתב מראש של בעל האתר מנו"ף – מכללה ירושלים.

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות מדי פעם שינוי, או למחוק או להוסיף על דעתו ללא כל הודעה בנדון. בעל האתר אינו אחראי על השימוש שיעשה בחומר אשר באתר ולא יהיה אחראי לכל נזק בכל צורה שהיא אשר יגרם באופן ישיר או עקיף למשתמש בחומר אשר באתר. זאת ועוד, בעל האתר אינו אחראי לחומרים הנמצאים באתרים אשר נעשה אליהם קישורים לאתר זה ואינו אחראי לתוכן, אמינות, אמיתות לא לתכנים ולא לפרסומות המתפרסמות באתרים הנ"ל, ממילא ברור שבקישורים לאתרים אחרים אין בעל האתר מביע תמיכה, חסות, פיקוח או כל גושפנקא מכל סוג. השימוש באתר זה נעשה על פי בחירה אישית של המשתמש בו ואחריותו האישית ולא תיהיה לו כל טענה או תביעה מבעל האתר ו/או ממכללה ירושלים כתוצאה משימוש באתר בצורה ישירה או עקיפה.

כל הזכויות באתר זה שמורות כאמור למנו"ף - מכללה ירושלים

כמו כן יש לזכור שחומרים המובאים באתר ואינם מיצירתו של הנ"ל הרי אז הזכויות שמורות ליוצר או מחבר החומר המובא באתר ואין לעשות שימוש לא חוקי בלי רשותו

ידוע לי שהנהלת האתר עשוייה לשלוח פרסומות לכתובת האימייל שלי, אלא אם כן אודיע לה באימייל למחוק אותי מתפוצת הפרסומות ואקבל אישור באימייל על קבלת הודעתי.

הנהלת האתר תשמח לקבל הצעות או רעיונות לפיתוח האתר.

תנאי שימוש במאגר מרצים:

  1. המאגר הינו מאגר מידע בלבד, וכל התקשרות בין הצדדים תיעשה ישירות ללא תיווך וללא אחריות אתר ילקוט המנהל ומכון מנו"ף - מכללה ירושלים. דבר זה נכון לכל התחומים, כגון: דרכי התקשרות כלליים, דרכי התקשרות כספיים,
    תיאום לו"ז, איכות ההרצאה, איכות המרצה וכו'.

  2. הריני מאשר כי הפרטים שמסרתי נכונים וניתן לפרסמם, וידוע לי שאין אתר ילקוט המנהל ומכון מנו"ף - מכללה ירושלים נושא באחריות כל שהיא בגין הפרסום ו/או התקשרות בין הצדדים.

  3. אין בפרסום המאגר אישור או המלצה מטעמנו על מרצה זה או אחר. על כן, השימוש במידע המפורסם במאגר זה, הינו באחריות המלאה של נותן או מקבל השירות.