ילקוט המנהל - דף הבית

הידע הוא כוח למי שנותן אותו, לא למי ששומר עליו.