ילקוט המנהל - דף הבית

לתקן את העולם, פירושו לתקן את החינוך.