ילקוט המנהל - דף הבית

כשצודקים - לומדים את מה שיודעים. כשטועים - לומדים דברים חדשים.