ילקוט המנהל - דף הבית

לעיתים עליך ללמד מה להיות ולא מה לעשות.