ילקוט המנהל - דף הבית

מצליחנים עושים את מה שבינוניים היו רוצים לעשות.