ילקוט המנהל - דף הבית

האדם המצליח, שלא כמשורר, נעשה כזה, ולא נולד כזה.