ילקוט המנהל - דף הבית

הגדר מראש מטרה ותוצאה – על מנת להגיע ליעד.