ילקוט המנהל - דף הבית

מורה טוב הוא כמו נר, הוא משתמש בעוצמתו כדי להאיר לאחרים.