ילקוט המנהל - דף הבית

לא תוכל לדוג לוויתנים אם לא תכנס לים, התחל לפעול.